Hollanda’daki Lise Eğitim Sistemi

Hollanda'da Lise Eğitimi 1

Hollanda’da Lise eğitimi için 3 tür kurum bulunmaktadır. Öğrenciler sınav sonuçları ve öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda  bu üç kurumdan birine yönlendirilerek eğitimlerine devam etmektedir.

İlk yıl hazırlık yılıdır ve öğrencilerin başarıları doğrultusunda geçmiş olduğu okul türüne devam edip edemeyecekleri belirlenmektedir.

Hollanda’daki Ortaöğretim kurumlarını ; Mesleki Hazırlık Eğitimi (VMBO), Yüksek Düzey Ortaöğretim (HAVO) ve Üniversiteye Hazırlık Eğitimi (VWO – Lise) olarak sınıflandırılmaktadır.

İlk ikisi teknik ve mesleki lise olarak tanımlanmakta VWO ise kendi içerisinde klasik ve modern lise olarak ayrılmakta üniversiteye hazırlık için oluşturulmuş bir lise olarak bilinmektedir.

Mesleki Hazırlık Eğitimi (VMBO) eğitim süresi 4 yıllık bir eğitim sistemidir ve öğrenciler bu bölümü bitirdiklerinde meslek sertifikasına sahip olurlar.

Yüksek Düzey Ortaöğretim (HAVO) eğitim süresi 5 yıldır ve bu okulların amacı öğrencileri yüksek meslek eğitimine hazırlamaktır.

Üniversiteye Hazırlık Eğitimi (VWO – Lise) eğitim süresi 6 yıldır ve öğrencileri üniversiteye hazırlamaktadır.