• Türkçe
 • English
 • Burslar 1

  YURTDIŞI EĞİTİM BURSLARI

  Yurtdışında eğitim görmek isteyip de maddi açıdan sıkıntı yaşayan öğrenciler çeşitli burslardan yararlanma olanağına haizdirler. Burslar ihtiyaca ya da başarıya dayalı verilebildiği gibi çalışma alanlarına dayalı olarak da verilebilmektedir. Yurtdışında ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi almak öğrenciler bu burslar sebebiyle maddi sıkıntı yaşamadan hedeflerine ulaşabileceklerdir. Elbette burs olanakları buradakilerle sınırlı değildir. Yabancı devlet hükümetleri ve başvuru yapılan üniversiteler tarafından da burs imkanları sunulmaktadır.

  Burs Programları

  MEB Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme Bursu  2

  Jean Monnet Burs Programı 5

  Türk Eğitim Vakfı (TEV) Yurtdışı Bursları 7

  Fulbright Türkiye Amerika Bursları 9

  Heinrich Böll Stiftung Derneği Burs Programı – Ecolarship. 11

  Chevening Bursu. 14

  Macaristan Devlet Bursu (Stipendium Hungaricum) 15

   

  MEB Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme Bursu

  Program Hakkında

  http://yyegm.meb.gov.tr/www/2019-ylsy-burs-basvurulari-hakkinda-duyuru/icerik/414

  Yükseköğretim kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek üzere 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna dayalı olarak Milli Eğitim Bakanlığınca verilen burs ile (YLSY Programı) lisansüstü öğrenim görmek amacıyla yurt dışına öğrenci gönderilmektedir.

  Yurtdışında yüksek lisans ya da doktora eğitimi görmek isteyenler için var olan bu burs, MEB tarafından verilmektedir. Bu burs kapsamında bir tablo yayımlanmaktadır ve kişiler yerleştirildikleri alanda ve yerleştirildikleri ülkede eğitim görmektedirler. Dünya genelinde geçerli olan bu burs aynı zamanda dil yeterliliğini sağlamayanlar için dil eğitimini de kapsamaktadır. Dil yeterliliğine göre dil eğitimi süresi ve yeri belirlenmektedir. Bu süre burs kapsamında değerlendirilmektedir. Tablodan yapılan seçime göre kişiler geri dönüşlerinde hangi akademik kurumda ya da hangi kamu kurumunda çalışacağını da belirlemiş olmaktadır.

  Başvuru Sahiplerinde Aranan Şartlar1.      Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  2.      Lisans mezunu olmak,

  3.      ALES: 70

  4.      TOEF iBT: 70

  5.      1989 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,

  6.      Yükseköğrenimi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

  7.      Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

  8.      Sağlık durumu yurt dışında öğrenim görmeye ve Türkiye’nin her yerinde çalışmaya elverişli olmak,

  9.      Lisans not ortalaması 2.50/4.00,

  Burs Miktarı1.      Okul ücreti,

  2.      Yurt içi ve yurt dışı ulaşım giderleri,

  3.      Yurt içi ve yurt dışı sağlık giderleri,

  4.      Kırtasiye giderleri ve

  5.      Aylık burs ödemesi.

  Burs SüresiEğitim süresine göre belirlenmektedir.
  Başvuru Süreci2019 yılında 5 Ağustos tarihinde bu bursa ilişkin duyuru yapılmıştır. Adaylara, başvurularını 07-26 Ağustos 2019 tarihleri arasında REBUS (Resmî Burslu Öğrenci Sistemi – http://rebus.meb.gov.tr) üzerinden yapacakları bildirilmiştir.

  Online başvuru yapılmaktadır. Bir ön eleme yapıldıktan sonra MEB tarafından bir sözlü sınav gerçekleştirilmektedir. Sözlü sınavdan sonra burs almaya hak kazanan kişilerden evrakları talep edilmektedir.

  Teslim Edilecek Belgeler

  1-                Lisans mezuniyet belgesi / Lisans diploması

  2-                Not döküm çizelgesi / Transkript

  3-                Taahhüt / Yüklenme senedi

  4-                Kefalet senedi

  5-                Kefillerin nüfus kayıt örneği

  6-                Kefillerin çalışma belgesi

  7-                Kefillere ait diğer belgeler

  8-                Sağlık kurulu raporu

  9-                Askerlik durum belgesi

  10-         Yerleştirme sonuç belgesi

  11-         Vesikalık fotoğraf (1 adet)

  Adaylar verilen kontenjan tablosundan seçimlerini yapmaktadır. Burs almaya hak kazanan kişilerin, tercihlerine göre yerleştirilmeleri yapılmaktadır.

   

  Jean Monnet Burs Programı

  Program Hakkında

  https://www.jeanmonnet.org.tr/tr-tr/

  Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu arasında yapılan bir anlaşma ile hayata geçirilmiştir.

  Avrupa Birliği üyesi ülkelerde bulunan bir üniversite veya üniversiteye eşdeğer bir kuruluşta araştırma veya lisansüstü eğitim yapacak öğrencilere tanınan burs imkânıdır. Jean Monnet Burs Programı, AB müktesebatı ile ilgili konularda gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin sunulmaktadır.

  Yılda bir kere burs programına ilişkin duyuru yapılmaktadır.

  Başvuru Sahiplerinde Aranan Şartlar1.      Türkiye’deki kamu sektörü çalışanları

  2.      Türkiye’deki üniversitelerin lisans son sınıf ve lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencileri

  3.      Türkiye’deki üniversitelerin akademik ve idari personeli

  4.      Türkiye’deki özel sektör ve STK çalışanları

  Burs Miktarı1.      Okul ücreti,

  2.      Yaşam giderleri ve

  3.      Sabit ödenek.

  Burs SüresiEn az 3, en fazla 12 ay olan lisansüstü veya araştırma programları için verildiği için burs süresi de bu sınırlar içinde olmaktadır.
  Başvuru Süreci2020-2021 akademik yılı için duyuru metni 21 Ağustos 2019 tarihinde yayımlanmıştır. Son başvuru tarihi ise 5 Kasım 2019 tarihi olarak belirtilmiştir.

  Duyuruda belirtilen gerekli belgeler ile burs için başvuru yapılmaktadır.

  Tüm Başvuru Sahipleri Tarafından Sunulacak Belgeler

  12-         İngilizce Başvuru Formu,

  13-         Tercihen son altı ayda çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf,

  14-         Nüfus cüzdanı / Pasaport fotokopisi,

  15-         Başvuru Formunda belirtilen AB resmi dili ya da dillerine ait yabancı dil yeterlik belgesi/belgeleri,

  16-         Mezun olunan üniversitenin verdiği dilde Lisans Diploması/Mezuniyet Belgesi,

  17-         Resmi lisans transkripti ve

  ü  En az 2.50/4.00

  18-         Her bir sektöre özgü sunulması gereken ilave başvuru belgeleri.

  Başvurular kapalı zarf içinde posta/kargo yoluyla veya elden Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne gönderilmeli veya teslim edilmelidir.

  Kabul edilen başvuru sahipleri yazılı sınava tabi tutulurlar. Yazılı sınavı geçerek burs almaya hak kazanılmaktadır.

   

  Türk Eğitim Vakfı (TEV) Yurtdışı Bursları

  Program Hakkında

  http://www.tev.org.tr/burslarimiz/detay/Yurt-Disi-Burslarimiz/49/46/0

   

  TEV, 4 Mayıs 1967 tarihinde merhum Vehbi Koç’un önderliğinde milli eğitimimizin temel sorunlarının çözümüne destek olunması amacıyla kurulmuştur.

  TEV, kuruluş amacı kapsamında çeşitli yurtdışı burs imkânları sunmaktadır.

  Çeşitli burs programlarına ilişkin duyurular sitesinde yapılmaktadır.

  Başvuru Sahiplerinde Aranan Şartlar
  1. T.C. vatandaşı olmak ve 30 yaşından büyük olmamak,
  2. Belirtilen dallarda öğretim yapan fakülte veya yüksekokullardan son sınıfında öğrenim görmeleri veya mezun olmaları,
  3. Not ortalaması en az 3.00/4.00 ve
  4. Öğrenim göreceği ülkenin dilini master öğrenimini sürdürebilecek düzeyde bilmek.

  ü  TOEFL: 79-80

  ü  IELTS: 6.5

  Burs MiktarıBurs kategorilerine ve burs verilen ülkeye göre bursların kapsamı farklılık göstermektedir. İlgili bursa ilişkin detaylı bilgilere siteden ulaşılabilmektedir.
  Burs SüresiBurs kategorilerine ve burs verilen ülkeye göre bursların kapsamı farklılık göstermektedir. İlgili bursa ilişkin detaylı bilgilere siteden ulaşılabilmektedir.
  Başvuru SüreciHer yıl Ekim ayında burs ilanları sitede yayımlanmaktadır. Duyuruda belirtilen gerekli belgeler ile burs için başvuru yapılmaktadır.

  Tüm Başvuru Sahipleri Tarafından Sunulacak Belgeler

  1-                Kabul Belgesi

  2-                Dil Belgesi

  3-                TEV Online Başvuru Formu,

  4-                İki Farklı Referans

  5-                CV ve Niyet Mektubu

  6-                Transcript

  7-                Lisans Mezuniyet Belgesi

  8-                Lise Diploması

  9-                Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği

  10-         Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

  11-         2 Adet Vesikalık Fotoğraf

  12-         Aile Gelir Durumu Bilgileri

  Yukarıda belirtilen şartlara uygun adaylar müracaat süresi içerisinde TEV’e başvururlar.

  Adayların Kasım ayından itibaren yurtdışındaki üniversitelerle temasa geçmeleri ve açıklama yazılarımızda verilen süre içinde kabullerini alıp TEV’e vermek zorundadır.

   

  Fulbright Türkiye Amerika Bursları

  Program Hakkında

  https://fulbright.org.tr/

  Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu, 1949 yılında Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan ikili anlaşma çerçevesinde çalışmalarına başlamıştır. Komisyon, Türk ve Amerikalı üniversite mezunlarını; eğitim, yaşam ve seyahat masraflarını kapsayan burslarla desteklemektedir. Komisyon, Türk ve Amerikan halkları arasında eğitim ve kültürel değişim yoluyla ortak bir anlayış geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

  Amerika’da eğitim görmek isteyen kişiler için çeşitli burs olanakları bulunmaktadır:

  1-             Yüksek Lisans Bursu

  2-             Doktora Bursu

  3-             Prof. Dr. Aziz Sancar Bursu

  4-             Akademik Araştırma Bursu

  5-             Doktora Sonrası Araştırma Bursu

  Burada yüksek lisans bursu tanıtılmaktadır.

  Başvuru Sahiplerinde Aranan Şartlar1-             Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

  2-             Amerikan vatandaşlığı olmamak, “Green Card” sahibi olmamak

  ü  “Green Card” başvurusu kabul edilmiş ve yasal süreçlerini başlatmış olanlar başvuru yapamazlar.

  3-             Başvuru ve seçim sürecinde, ABD’de ikamet eden, çalışan veya yükseköğrenim görmekte olan kişiler olmamak

  4-             Başvuru tarihinden önceki son altı yıl içerisinde, beş yıl veya daha fazla süreyle ABD’de ikamet etmiş olmamak

  5-             Bir lisans programı mezunları veya 3. ve 4. Sınıf öğrencileri ya da lisans programının uzunluğuna göre programın son 2 yılında olan öğrenciler

  6-             Not ortalaması en az 3.00/4.00

  7-             Dil Belgesi

  ü  TOEFL iBT: 75

  ü  IELTS Akademik: 6

  Burs Miktarı1-             Bir akademik yıl için 50.000 ABD Doları’na kadar burs imkanı:

  a)      Eğitim ücreti ve masrafları,

  b)      Aylık yaşam masrafları ve

  c)      Üniversite sağlık sigortası.

  2-             Gidiş-dönüş uçak bileti

  Burs SüresiBursiyerin yerleştiği üniversitenin akademik takvimine ve programına bağlı olarak bir akademik yıl (9-12 ay arası) ve yenilenebilen ikinci akademik yıl (en fazla 9 ay) ile birlikten fazla 2 akademik yılı kapsamaktadır. İki yıl veya daha fazla süren programlarda bursun ikinci yıl için devam etmesi, birinci yılın sonundaki akademik başarıya bağlıdır.
  Başvuru SüreciBaşvuru için bir Başvuru Paketi oluşturularak Komisyonun Ankara Ofisine elden ya da posta yoluyla ulaştırılması gerekmektedir.

  Tüm Başvuru Sahipleri Tarafından Sunulacak Belgeler

   1. Başvuru Paketi Kontrol Listesi
   2. Ek Bilgi Formu
   3. Online Başvuru Formu Çıktısı
   4. Resmi onaylı Diploma kopyası veya resmi onaylı Geçici Mezuniyet Belgesi
   5. Devam edilen programlar için resmi onaylı Öğrenci Belgesi
   6. Bitirilen ve devam edilen tüm programlar için resmi onaylı Not Dökümü (Transkript)
   7. 3 adet Referans Mektubu
   8. İngilizce Özgeçmiş (CV)
   9. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
   10. Fotoğraf
   11. İş Tecrübesini Gösterir Belge (İşletme ve İşletme’nin alt dallarına başvuracaklar için)

  8 Nisan 2020, 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi için son başvuru tarihidir. Başvuru Paketi incelenerek değerlendirmeye alınacak kişiler mülakata çağrılmaktadır. Mülakat sonrasında burs almaya hak kazanan öğrenciler bilgilendirilmektedir.

   

  Heinrich Böll Stiftung Derneği Burs Programı – Ecolarship

  Program Hakkında

  https://tr.boell.org/tr/burs

  Heinrich Böll Stiftung Derneği, ağırlıklı araştırma alanı olarak enerji dönüşümü veya çevre adaleti konularını seçmiş olan yüksek lisans öğrencilerine üçüncü dönemlerinden itibaren yani ders aşamasını tamamlamış öğrencilere, burs olanağı sunmaktadır.
  Başvuru Sahiplerinde Aranan Şartlar1.      Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  2.      Türkiye’de YÖK tarafından tanınmış bir üniversitede yüksek lisans programına kayıtlı olmak,

  3.      Ağırlıklı araştırma alanı ve tez konusu olarak kırsal kalkınma veya yenilenebilir enerji / enerji verimliliği konularını belirlemiş olmak ve

  4.      Başvuru yapacak yüksek lisans öğrencilerinin ikinci sömestrlerinde olmalari gerekmektedir.

  Burs MiktarıAylık 150 Euro olan burs miktarının yanında, iki dönem başında öğrencilere 150 Euro tutarında araştırma ve kitap parası verilecektir.
  Burs Süresi1 akademik yıl
  Başvuru SüreciBaşvurular, Nisan-Mayıs aylarında verilen adrese posta, kargo veya e-mail yolu ile yapılmalıdır. Başvurular Temmuz ayı içinde değerlendirmeye alınmaktadır ve Ağustos sonunda belirlenecek bir tarihte ön elemeyi geçen öğrencilerle mülakat yapılmaktadır.

  Tüm Başvuru Sahipleri Tarafından Sunulacak Belgeler

  6.      Başvuru formu

  7.      Başvuru nedenini, öğrenimiyle ve çalışma hayatıyla ilgili hedeflerini, sosyal ve politik motivasyonlarını anlatan ve bir sayfayı geçmeyen bir başvuru mektubu

  8.      Tez çalışmasının konusun anlaşılmasını sağlayacak, neden bu konuyu seçtiğinize dair bir tarif.

  9.      Daha önceki öğrenim hayatını ayrıntılı bir şekilde içeren özgeçmiş.

  10.  Referans mektubu (tez danışmanı tarafından yazılmış)

  11.  Lisans diplomasının öğrenci işlerinden onaylı fotokopisi

  12.  Öğrenci belgesi

  13.  Lisans ve yüksek lisans öğreniminin transkripti

  14.  Nüfus cüzdanı fotokopisi

   

  Chevening Bursu

  Program Hakkında

  https://www.chevening.org/scholarships/

  Herhangi bir İngiltere üniversitesinde yüksek lisans eğitimi almak isteyen öğrencilere sunulan bir burstur.
  Başvuru Sahiplerinde Aranan Şartlar1.      Birleşik Krallık vatandaşı olmamak

  2.      En az iki yıllık iş tecrübesine sahip olmak

  3.      Daha önce Birleşik Krallık’ta bir İngiliz Hükümeti tarafından finanse edilen burstan eğitim almış olmamak

  4.      Dil Belgesi

  ü  TOEFL iBT: 79

  ü  İELTS Akademik: 6.5 (her bölümden en az 5.5)

  Burs Miktarı1.      Uçuşlar,

  2.      Konaklama ve

  3.      Eğitim ücretleri.

  Burs Süresi1 yıl
  Başvuru SüreciHer yıl Temmuz-Ağustos ayında burs başvurusu ilanı sitede yayımlanmaktadır. Başvurular online olarak yapılmaktadır. Başvuru yapanların belgeleri incelenerek mülakata çağrılacaklar belirlenmektedir. Mülakatı geçerek burs kazanmaya hak kazanılmaktadır.

   

  Macaristan Devlet Bursu (Stipendium Hungaricum)

  Program Hakkında

  https://apply.stipendiumhungaricum.hu/

  Macar Devlet Bursu ilk olarak 2013 yılında Macar Hükümeti tarafından yürürlüğe girmiştir. Programın asıl amacı, ülkede eğitim alan yabancı öğrenci sayısını arttırmak, başarılı uluslararası öğrencileri Macaristan’da eğitim almaya teşvik etmektedir.
  Başvuru Sahiplerinde Aranan Şartlar1.      Macaristan vatandaşı olmamak ve

  2.      Maceristan’da eğitim ücretini kendi ödeyen, programa kayıtlı olmamak ve

  3.      Diğer belirtilen şartlar.

  Burs Miktarı1.      Eğitim ücreti

  2.      Sağlık sigortası

  3.      Konaklama

  4.      Aylık cep harçlığı

  Burs SüresiEğitim süresine bağlı olarak değişmektedir.
  Başvuru SüreciBurs başvuruları online olarak yapılmaktadır. 2020-2021 akademik yılı için son başvuru tarihi 15 Ocak 2020 olarak yayımlanmıştır.

  1.      Online başvuru formu

  2.      Motivasyon yazısı

  3.      Dil Belgesi

  4.      Diploma

  5.      Transkript

  6.      Sağlık Raporu

  7.      Pasaport veya kimlik fotokopisi

  8.      Kabul beyannamesi “Statement of Application”

  Doktora başvurusu yapacak öğrencilerin ek olarak;

  1.      Araştırma planlarını sunması

  2.      2 tane ıslak imzalı referans sunması gerekmektedir.

  Bunun dışında sanat ve müzik alanında eğitim almak için burs başvurusu yapacak olan adayların;

  1.      Portfolyo

  2.      Audio Portfolyo sunmaları gerekmektedir.

  Burs almaya hak kazanan kişiler bursu kabul ettiklerini belirtilen tarihlerde bildirmek zorundadır. Aksi halde, burstan çekilmiş sayılmaktadırlar.