İtalya'da Eğitim Webinarlarımız

İtalya’da Üniversite Eğitimi

Neden İtalya?

İtalya, köklü üniversiteleri ve yüksek kaliteli eğitim sistemleri ile tanınmakla birlikte özellikle sanat, tasarım, moda, mühendislik ve gastronomi gibi alanlarda uzmanlaşmış eğitim kurumlarına sahiptir. Bu sayede öğrenciler, alanlarında uzmanlaşmış ve dünya çapında tanınan eğitim alma imkanı bulurlar. 

İtalya’da eğitim almak, diğer Avrupa ülkelerine göre daha ekonomik olabilir. Özellikle devlet üniversitelerinde, yüksek kaliteli bir eğitim için daha uygun maliyetlerle eğitim alabilirsiniz. Bununla birlikte yaşam maliyetleri de genellikle diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha düşüktür.

İtalya’daki birçok üniversite ve kolej öğrencilerine İngilizce bölümler sunmaktadır. Özellikle uluslararası öğrenciler için, İngilizce dil becerilerini geliştirme ve küresel bir iletişim ortamında eğitim almanın avantajı vardır. Ayrıca, bu eğitim süresince öğrenciler İtalyanca da öğrenebilir.

Başka bir nokta ise İtalya’nın zengin kültürel mirası, Türk kültürüne benzer değerleri ve yaşam tarzlarını içerir. Bu durum, Türk öğrencilerin adaptasyon sürecini kolaylaştırıcı bir etkisi olduğu aşikardır. 

İtalya’da eğitim almak isteyen öğrenciler için çeşitli burs seçenekleri bulunmaktadır. Akademik başarı, spor, sanat ve diğer alanlardaki yetenekler, finansal ihtiyaçlar gibi çeşitli kriterlere dayalı olarak birçok burs programı sunulmaktadır. Bu burslar, öğrencilerin eğitim maliyetlerinin azaltılabilmesine katkı sağlar. 

İtalya’da Eği̇ti̇m Si̇stemi̇

Lisans (Laurea Triennale): İtalya’da lisans eğitimi genellikle üç yıl sürer. Bu programlar, öğrencilere genel bir eğitim sunar ve genellikle belirli bir alanda uzmanlaşmalarına olanak tanır. Öğrenciler, bu dereceyi aldıktan sonra iş gücüne katılabilirler veya yüksek lisans programlarına devam edebilirler.

Lisans (Laurea Triennale a Ciclo Unico): Bazı alanlarda, özellikle tıp, hukuk ve mimarlık gibi disiplinlerde, lisans eğitimi tek aşamada tamamlanabilir. Bu programlar genellikle altı yıl sürer ve hem lisans hem de yüksek lisans derecesi kazandırır.

Yüksek Lisans (Laurea magistrale): Yüksek lisans programları genellikle iki yıl sürer ve lisans derecesine sahip öğrenciler tarafından takip edilir. Bu programlar, belirli bir alanda derinlemesine uzmanlaşma ve ileri düzeyde bilgi edinme fırsatı sunar.

Yüksek Lisans (Master): Bazı alanlarda, özellikle işletme yönetimi gibi alanlarda, daha kısa süreli master programları mevcuttur. Bu programlar genellikle bir yıl sürer ve öğrencilere belirli bir alanda uzmanlaşma fırsatı sunar.

Doktora (Dottorato di Ricerca): Doktora programları genellikle lisansüstü eğitimin en yüksek seviyesini temsil eder. Bu programlar, öğrencilere bağımsız araştırma yapma ve orjinal katkılarda bulunma fırsatı sunar. Doktora programları genellikle üç ila beş yıl sürer ve genellikle tez savunması ile tamamlanır.

İtalya’da Girilmesi Gereken Sınavlar

İtalya Özel Tıp İç Sınavları

İtalya’daki tıp fakültelerine giriş için  İtalyan Üniversiteler ve Araştırma Kurumları Konferansı (CISIA) tarafından yapılan bir sınavı geçmeleri gerekmektedir. Bu sınav, öğrencilerin genel akademik yetenekleri değerlendirilmekte ve öğrencilerin tıp fakültesine girişleri için yapılmaktadır. Üniversitelerin kendi özel yeterlilik sınavları vardır;

 • Università Cattolica del Sacro Cuore
 • Humanitas University 
 • San Raffaele University 

TOLC Sınavı

İtalya’da üniversite eğitimi için ön bir deneme testi olan TOLC sınavları CISIA (Consortium of Inter-University Integrated Access Systems) tarafından organize edilmektedir. Test Online Cisia – kısaca TOLC olarak isimlendirilen bu sınavlar, İtalya’da üniversite okumak için hem İtalya’daki öğrencilerin hem de uluslararası öğrencilerin girdiği ortak bir sınavdır. 

İtalya’da üniversiteye giriş şartlarından olan bu sınavda öğrencilerin seçeceği programa göre sınavın içeriği de değişmektedir:

 • TOLC-I Sınavı 

İngilizce veya İtalyanca iki seçeneği bulunan TOLC-I sınavı üniversite tercihinde Mühendislik Bölümü tercih eden öğrencilerin girmesi gereken bir sınavdır.

 • TOLC- E Sınavı TOLC-E sınavı 

Ekonomi (İktisat), İşletme, Uluslararası İlişkiler, Siyasi Bilimler gibi bölümlerde okumak isteyen öğrencilerin girmesi gereken sınav türüdür. İngilizce olan bu sınav aynı zamanda İtalyanca olarak da uygulanmaktadır. 

 • TOLC-F Sınavı TOLC-F sınavı 

Öğrencilerin Kimya, Eczacılık, Fizik, Sağlık Bilimleri ve Spor Bilimleri gibi beşeri bilimlere yönelik alanlarda üniversite seçilmesine olanak tanıyan sınavdır. 

 • TOLC-B Sınavı 

Biyoloji, genetik mühendisliği, biyokimya gibi biyoloji bilimi kökenli alanlarda lisans tercihi yapmak isteyen öğrencilerin girmesi gereken sınav türüdür.

 • TOLC-PSI Sınavı

İtalya’daki üniversitelerde psikoloji eğitimi almak isteyen öğrencilerin girmesi gereken sınavdır. 

 • TOLC-MED Sınavı

TOLC-MED sınavı İtalya’daki tıp ve diş hekimliği alanları üzerine girilmesi gereken bir sınavdır. Ancak bu sınav henüz plan aşamasındadır halihazırda IMAT sınavı olarak uygulanmakta olan sınavın yerini alması kararlaştırılmaktadır. Sınav içerik olarak IMAT sınavı ile benzer bir yapıyı içerecektir. İngilizce ve İtalyanca her iki seçenekte de girilebilen bu sınavda başarılı olan öğrenciler tıp ve diş hekimliği programlarına yerleşebilecektir. 

TIL-I SINAVI 

TIL-I sınavı İtalya’da Politecnico di Torino’da İngilizce mühendislik eğitimi almak isteyen öğrencilerin girmesi gereken bir temel yeterlilik testidir. 

Politecnico di Torino Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen tüm sınavlar şu şekildedir; 

 • TIL-I : Mühendislik programları için uygulanan sınavdır 
 • TIL-D : Tasarım bölümleri için bu alana yönelik uygulanan ön giriş sınavıdır 
 • TIL-P : Şehir Planlama ve Çevre Tasarımı gibi programlar için girilmesi gereken testtir 
 • TIL-LP : Endüstriyel Üretim Teknolojileri programı için gerekli sınavdır 
 • TIL-A : Mimarlık eğitimi için girilmesi zorunlu testtir. 

ARCHED SINAVI 

2023/2024 Akademik yılı için, Birinci ve İkinci döngü lisans programlarına katılmak için giriş sınavı, Mimari ve İnşaat Mühendisliği – Mimarlık – Bakanlık Kararnamesi gereğince yapılandırılmıştır.

CELI VE CILS SINAVLARI 

CELI ve CILS sınavları, kişilerin İtalyanca dil bilgilerini kanıtlayabilmek adına sertifika alabilecekleri, günümüzdeki en popüler sınavlardır. Özellikle İtalyanca lisans ve yüksek lisans eğitimi almak isteyen uluslararası öğrenciler için gerekli olan bu belgeler, global çapta geçerli olmalarıyla da önem taşımaktadır. 

İtalya’daki Öne Çıkan Üniversiteler

Politecnico di Torino

Politecnico di Torino, İtalya’daki ilk mühendislik okuludur. Öncelikle, 1859’da Mühendislik Uygulama Okulu olarak kurulan Politecnico di Torino daha sonrasında ise 1906’da Kraliyet Torino Politeknik Üniversitesi’ne dönüşmüştür. 160 yıldan fazla bir süredir mühendislik, mimarlık, tasarım ve bölgesel planlama alanlarında profesyoneller eğitim vermektedir. Üniversite eğitim ve araştırma alanında en iyi Avrupa teknik üniversiteleri arasında akreditedir. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecesinde eğitim vermektedir. 

Politecnico di Torino Programları

Politecnico di Milano

1863 yılında kurulmuş olan Politecnico di Milano, mühendislik, mimarlık ve endüstriyel tasarım alanlarında eğitim veren bir kamu bilimsel-teknoloji üniversitesidir. 2016 yılı itibariyle 41.000 aşkın öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Üniversite araştırma ve endüstriyel sistemli bir araya getirerek öğretim ve araştırma kalitesini iş ve uluslararası düzeydeki üretim dünyasıyla verimli bir şekilde geliştirmektedir. Endüstriyel dünyayla olan ilişki, Fondazione Politecnico ve Politecnico’nun üyesi olduğu konsorsiyumlar tarafından desteklenmektedir. 

Politecnico, Kuzey Amerika’dan Güneydoğu Asya’ya ve Doğu Avrupa’ya kadar dünyanın en nitelikli üniversiteleriyle işbirliği yaparak birçok araştırma, site ve eğitim projesine katılım sağlamaktadır. Çeşitli değişim ve çift diploma fırsatları ve tamamen İngilizce öğretilen geniş bir lisans programı yelpazesi sunmaktadır. 

Politecnico di Milano Programları

Bocconi University

Bocconi University, 1902 yılında Milano’da kurulmuştur. Üniversite İtalyan yükseköğretiminde ekonomi alanında derece veren ilk üniversitedir ve kuruluşundan bu yana liberalizm, çoğulculuk, ekonomik ve sosyal ilerleme kavramlarını benimsemiştir. 

Günümüzde Bocconi uluslararası düzeyde ekonomi işletme, ekonomi ve hukuk alanında lisans, yüksek lisans, ve doktora eğitimleri veren bir araştırma üniversitesidir ve üniversitenin projeleri uluslararası kuruluşlar tarafından finanse edilmektedir. 

Bocconi University, mükemmelliğin sadece bir kişinin akademik profiline değil, aynı zamanda değerlerine, kültürel ve etik geçmişine dayandırılabileceğine inanır. Bu nedenle, Üniversite, insanların bilgilerini zenginleştirebilecekleri birçok etkinlik ve özel fırsat sunar.

 Università Cattolica Del Sacro Cuore

Università Cattolica Del Sacro Cuore, 1921 yılında kurulmuş olup Milano, Piacenza, Cremona, Brescia ve Roma’da olmak üzere 5 farklı şehirdeki kampüsleriyle Avrupa’nın en büyük Katolik Üniversitesi ünvanını taşımaktadır.  31 bini aşkın öğrencisiyle Avrupa’nın en büyük özel üniversitesi ve dünyanın en büyük Katolik üniversitesidir. Okul, 153 farklı milletten yabancı öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Cattolica Üniversitesi’nde, İtalyanca ve İngilizce eğitim dili ile 3 yıllık İngilizce lisans programları, İtalyanca Lisans programları, 1 yıllık Master programları, 3 yıllık doktora programları ve 6 yıllık Tıp bölümü bulunmaktadır. Kuruluşundan bu yana yetiştirdiği akademisyen, hukukçu, politikacı, gazete ve yazarlarıyla tanınmış bir üniversitedir. Spor faaliyetleri, sağlık merkezi, öğrenci dernekleri, kütüphane hizmetleri, dil kursları ve müzik alanında öğrencilerine hizmet sunmaktadır.

University of Bologna

1088 yılında kurulan University of Bologna, dünyanın en eski üniversitelerinden biri olarak kabul edilen, İtalya’nın Bologna şehrinde yer alan köklü bir eğitim kurumudur. University of Bologna yüzyıllar boyunca Avrupa ve dünya genelindeki yüksek öğretimde önemli bir etkiye sahip olmuştur.

Üniversite, çok geniş bir akademik program yelpazesi sunmaktadır ve özellikle hukuk, tıp, insan bilimleri, mühendislik ve bilim alanlarında uluslararası düzeyde tanınmış programlara sahiptir. Araştırma konusunda da güçlü bir itibara sahip olan Bologna Üniversitesi, özellikle tarih, felsefe, fizik ve tıp gibi alanlarda önemli çalışmalar yapmıştır.

Üniversitenin öğrenci ve akademisyenleri için sunduğu olanaklar arasında kütüphaneler, araştırma merkezleri, ve modern laboratuvarlar bulunur. Ayrıca, üniversite çeşitli uluslararası işbirlikleri ve ortaklık programları ile öğrencilere yurtdışında eğitim alma ve araştırma yapma fırsatları sunar.

Bologna Üniversitesi, sadece akademik başarılarıyla değil, aynı zamanda zengin öğrenci yaşamı ve etkinlikleri ile de bilinir. Çeşitli öğrenci kulüpleri, spor takımları ve sanatsal faaliyetler, öğrencilerin ilgi alanlarına göre katılabilecekleri birçok seçenek sunar. Öğrenci yaşamının canlılığı, üniversiteyi Avrupa ve dünya genelindeki öğrenciler için cazip bir seçenek yapar.

Üniversitenin mezunları arasında birçok ünlü bilim insanı, siyasetçi ve sanatçı bulunmaktadır ve bu da üniversitenin geniş ve etkili bir ağ oluşturulmasına katkıda bulunur. Bu ağ sayesinde, öğrencilere mezuniyet sonrası kariyer olanakları konusunda değerli destekler sunulmaktadır.

University of Bologna Lisans Programları için tıklayınız. 

University of Bologna Yüksek Lisans Programları için tıklayınız. 

University of Bologna Doktora Programları için tıklayınız. 

NABA (Nuova Accademia delle Belle Arti)

NABA – Nuova Accademia di Belle Arti, Milano’da bulunan ve 1980 yılında bir grup tanınmış sanatçı tarafından kurulan bir İtalyan Eğitim Güzel Sanatlar ve Tasarım Akademisidir. 2016 yılında Business of Fashion (BoF) sıralamasında lisans programlarıyla ilk 50 içinde yüksek lisans programlarıyla ilk 25 içinde yer almıştır. Milano’nun Navigli bölgesinde, 13 modern binası ve 17.000 metrekarelik bir alanda kurulmuştur. 2019’da ise Roma’da yeni bir kampüsü açmıştır.

Moda, Görsel Sanatlar ve İletişim dallarında üniversite, 2 yıllık master (Master of Arts), 1 yıllık master (Akademik Master), Phd (Doktora) ve yaz kursları düzenlemektedir. NABA Academy programlarının eğitim dili İngilizce ve İtalyancadır. NABA Academy diploması, uluslararası geçerliliği olan bir diplomadır. Sayıları 4000’i aşan NABA Academy öğrencilerinin %89’u mezuniyetlerinin ilk yılında işe girmiştir. Türkiye’de birçok üniversite ile ERASMUS anlaşması vardır.

NABA, İtalya Üniversite ve Araştırma Bakanlığı (MIUR) tarafından yasal olarak tanınmakta olup Resim ve Görsel Sanatlar, Tasarım, Moda Tasarımı, Grafik Tasarım ve Sanat Yönetmenliği alanlarında lisans ve yüksek lisans dereceleri vermektedir. 

Yerleştirme Yaptığımız Üniversiteler

İtalya’da üniversite eğitimi için araştırma yapıyor ya da lise eğitimini İtalya’da almaya karar verdiyseniz detaylı bilgi ve kabul şartları hakkında detaylı bilgi almak için Plus Education & Career danışmanlarıyla iletişime geçebilirsiniz.