• Türkçe
 • English
 • İTALYA’DA EĞİTİM

  İtalya coğrafi özelliğiyle kıtalar arasında bir nevi köprü görevi görürken mükemmel Akdeniz iklimiyle hem ülke vatandaşları hem de ziyaret ya da eğitim amaçlı gidenler için çekici bir konumdadır.

  Neo-Latin, Germanic, and Slav-Balkan ve ayrıca African-Arab-Islamic kültürel karışımından dolayı İtalya tarihi kültürel bakımdan son derece zengindir.

  Ayrıca Avrupa’da yüksek eğitim alanında en sözü geçen ülkeler arasındadır. Bu da aslında ülkenin ekonomisinin dünyadaki en endüstrileşmiş 8. ülke olmasıyla ilgilidir.

  Bu da İtalya’nın özellikler özel sektörde ve eğitim alanında küme atlamasını sağlamıştır. İtalyan eğitim sistemi 2 dönemden oluşur.

  İlk dönem Eylülde baslar ve Şubatta biter, ikinci sömestr ise Şubatta başlayıp Temmuzda sona erer. Üniversitelerin başlangıç tarihleri değişebilmekle beraber her sömestr 20 hafta sürer. CCU(Conference of Colleges) ise yüksek öğrenimde kaliteyi ve standardı koruma amaçlı kurulmuş resmi kurumdur ve öğrencilerin eğitimleri ve kişisel gelişimleriyle de yakından ilgilenir.

  İtalya’daki devlet üniversitelerin hazırlık için eğer İtalyanca bilginiz yok ise öncelikli olarak akademik İtalyanca hazırlık yılı daha sonra da İtalyan üniversitelerine hazırlık kursuna devam ederken İtalyan üniversitelerinde İtalyanca ve ücretsiz olarak eğitim görebilirsiniz.

  İTALYA’DA DİPLOMANIN TANINMASI VE ÜNİVERSİTELERE KAYIT ŞARTLARI

  DİPLOMANIN TANINMASI

  İlgililerin talebi sözkonusu olduğunda, Istanbul Italyan Başkonsolosluğu Türkiye’de okul (karne, ilkögretim ve lise diploması) ve üniversiteler (lisans ve yüksek lisans) tarafindan verilen diplomaların denklik belgelerini tanzim etmektedir.

  DENKLİK BELGELERİ AŞAĞIDAKİ SEBEPLERE TANZİM EDİLEBİLMEKTEDİR

  ✔ Öğrencinin okuduğu sınıfa Italya’daki okulda tekabül eden sınıfa kaydolması
  ✔ Italyan üniversitelerinde lisans eğitimi veya tek ders bazında kayıt, lisansüstü eğitimler
  ✔ İş

  Yukaridaki üç şıkta belirtilen sebeplerden dolayı kullanılacak okul veya üniversiteler tarafindan tanzim edilen belgeler (karne, lise diploması, üniversite diplomaları) italyancaya tercüme edilmeli, noter tarafindan tasdik edildikten sonra aynı belgelere Kaymakamlıkta Apostil şerhi konulmalıdır.

  Özellikle 2 numaralı şıkta belirtilen durumlarda, üniversiteye kaydolacak kişilerin aşağıdaki bilgileri dikkatle okuması gerekmektedir.

  ÜNİVERSİTELERE KAYIT

  Genel olarak her yilin 8 mayıs – 8 haziran tarihleri arasında yapılan Italyan Üniversitelerine ön kayıt için aşağıdaki şartlar gereklidir:

  a ) En az 12 yıllık eğitim yani 8 yıllık mecburi eğitim ile 4 yıllık Lise eğitimi.

  Dikkat: eğitim sırasında okunan hazırlık sınıfları istenen 12 yıllık eğitimin kapsamında sayılmamaktadır.

  Her halukarda, üç yıllık lisede okuyup, toplam 11 yıllık eğitim almış olanların Italyan üniversitelerine kaydolabilmeleri için Türkiye’deki bir üniversitenin ilk senesini başarıyla okumuş olması gerekmektedir.

  Bu durumda olan öğrencilerin Italyan üniversitelerine kaydı Türkiye’de okudukları bölümden farklı bölümlere yapilabilecektir.
  Yine de ögrencinin Türkiye’de okuduğu derslerden edindiği bilgileri dağarcıgına kattığı düşünülürse, Italya’da aynı sektörde okumaya devam etmesi tavsiye edilebilir.

  b) Üniversite seviyesindeki eğitimin takibi için yeterli italyanca bilgisi

  Öğrencilerin italyanca bilgileri, telefonla randevu almak suretiyle Italyan Kültür Merkezinde 16 Mayıs 2003’te yapılacak mülakatla ölçülecektir.

  Dil mülakatini başarıyla geçenlere sözkonusu mülakatin sonucunun belirtildiği bir belge verilecektir

  Yukarıda belirtilen şartlara sahip olanlar ön kayıt için aşağıdaki evrakları çift nüsha olarak ibraz etmelidirler:

  ✔ modello A” formu
  ✔ evrak listesi
  ✔ özgeçmis (curriculum studii)
  ✔ sigorta yaptırılacağına dair teminat beyanı
  ✔ 2 vesikalik fotograf
  ✔ en az üç sene geçerli pasaport fotokopisi
  ✔ italyancaya tercüme edilmiş, noter tasdikli, Kaymakamlıktan Apostilli Lise Diplomasının sureti

  Şayet öğrenci halen lisenin dördüncü senesinde okuyorsa, diplomanın okul tarafindan verileceği zaman

  Başkonsolosluğa teslim edilmesi şartıyla okul Müdürünün imzasini taşıyan bir devamlılık belgesi ibraz etmelidir; sözkonusu belgede öğrencinin halen dördüncü sınıfa devam ettiği ve hazırlık sınıfları hariç, okulda dört senelik bir lise eğitiminin verildiği belirtilmelidir.

  Belge italyancaya tercüme edilmeli, noter tasdiğinden sonra Kaymakamliğin Apostili konmalıdır.

  Dikkat!!!

  11 yıllık eğitime sahip öğrenciler, tercüme ve tasdik edilmiş diploma dışında okudukları üniversitenin ikinci sınıfina geçmelerini sağlayan ilk seneye ait devamlılık ve derslerinde başarılı olduklarına dair bir yazı ibraz etmelidirler.

  Sözkonusu yazı da italyancaya tercüme edilmeli, noter tasdiğinden sonra Kaymakamliğin “Apostil” şerhi konmalıdır.

  Öğrenciler, fakülte ve bölüm seçimlerini yapmak için aşağıdaki başlıkları kullanarak internette araştırma yapabilirler:

  ✔ Ricerca di Universita’ e Facolta’
  ✔ Accademie di Belle Arti

  Uyarı Üniversitelerin şahsi başvuruları reddetmesinden Başkonsolosluk ve Italyan Kültür Merkezi sorumlu değildir.

  TEK DERS VEYA YÜKSEK LİSANS MASTERLERİNE KAYIT

  Tek Ders ve Uzmanlik eğitimi, Lisans Üstü Masterlerinin kayıt tarihleri seneden seneye değişkenlik gösterirler, dolayısıyla ilgilenen öğrencilerin üniversitelerin sitelerine

  Ricerca di Universita’ e Facolta’ linki aracılığıyla ulaşarak kayıt tarihleri,olası giris sınavları, istenen belgeler, ödenecek harçlar hakkında bilgi edinmesi gerekmektedir.

  Başkonsolosluğun ilgili kişiye vereceği evrak denklik belgesi olup, sözkonusu şahis Türkiye’de edinmis olduğu üniversite diplomasını ve geçmiş olduğu derslerin sınav transkriptini italyancaya tercüme edilmiş olarak, noter tasdiği ve Kaymakamliğin Apostil şerhi ile Başkonsolosluğa sunmalıdır

  www.turkstudent.net

  www.italyadaegitimmerkezi.com

  ✔ DİL EĞİTİMİ