• Türkçe
 • English
 • KANADA ve ABD’NİN EN İYİ KOLEJLERİ İSTANBUL’DA NEDEN KANADA’DA LİSE EĞİTİMİ?

  Dünya üzerinde yaşanılacak en iyi 10 ülke arasında yer alan Kanada, kültürel, ekonomik ve sosyal açılardan son derece gelişmiş bir ülkedir.

  Geleneksel ve yasal olarak yurt dışından gelenlere karşı da son derece misafirperver bir ülke olan Kanada dünya üzerinde en çok kültürel ve etnik çeşitliliğin olduğu ülkelerden biridir.

  Eğitim açısından da dünyanın önde gelen ülkelerinden olan Kanada’da lise eğitimi görmek, sadece kariyer açısından iyi bir yatırım değil, aynı zamanda Kanada’ya yerleşmeye yönelik atılacak olası en iyi adımdır.

  Kanada’da yaşam standartları son derece yüksektir. Nüfusun %70’i kendi mülklerine, otomobil ve evlerine sahiptir. Ayrıca bilgisayar ve enformasyon teknolojisinde uluslararası lider durumunda olan Kanada telekomünikasyon, nakliye, mühendislik, havacılık, şehir ulaştırma, mikroelektronik, tıp aletleri, gelişmiş software hidroelektrik ve nükleer güç, laser ve opto-elektronik, bioteknoloji, yiyecek içecek, geometik, okyanus ve çevre sanayii gibi sektörlerdeki gelişmişliği ile tanınmaktadır.

  Dünya Sıralamasında Birinci

  Son birkaç yıldır Birleşmiş Milletlerin yaptığı araştırmalar Kanada’nın yaşamak için dünyadaki en iyi yer olduğunu ortaya koymuştur. Her yıl yapılan bu araştırma 174 ülkede, 200’ün üzerinde gösterge kullanarak ülkelerdeki yasam kalitesini değerlendirmektedir.

  Kanada özellikle, eğitimde ulaştığı kalite, yüksek yasam beklentileri (Evrensel sağlık sisteminden dolayı), suç ve şiddet oranlarının azlığı ile yüksek puanlar kazanmıştır. Buna ek olarak, temiz ve güvenli olan, zengin kültürel aktivite imkânlarına sahip ve cazip yasam tarzı sunan Kanada’nın en büyük şehirlerinden Vancouver, Toronto ve Montreal, yasamak ve çalışmak için dünya kalitesindeki şehirler olarak tanınmışlardır.

  Ekonomik Fiyatlarla Kanada’da Eğitim

  Kanada’da okumak için gereken ücretler oldukça ekonomiktir. Yabancı bir öğrenci için Fen Edebiyat programlarının bir öğretim yılı (8 ay) için maliyeti 7.100 Kanada Dolarıdır. (4.765 US) Buna rağmen okul ücretleri kurumdan kuruma farklılık gösterebilir.

  Kanada dünyada en yüksek yasam standartlarına sahip ülkelerden biridir. Kanadalıların %65’inden çoğu kendi mülklerine, otomobil buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, telefon ve radyo gibi dayanıklı tüketim mallarına sahiptir.

  Kanada’da basın, eğlence ve sanatsal aktiviteler oldukça gelişmiştir. Kanadalılar 1.000 den fazla AM ve FM radyo istasyonu ile dinleyici ve izleyicileri eğitmek, eğlendirmek amacıyla hizmet veren 719 televizyon istasyonunu içeren gelişmiş ve dünya çapındaki kapsamlı yayın sistemi ile gurur duymaktadır.

  Kanada dünyada en yüksek yasam standartlarına sahip ülkelerden biridir. Kanadalıların %65’inden çoğu kendi mülklerine, otomobil buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, telefon ve radyo gibi dayanıklı tüketim mallarına sahiptir.

  Kanada’da basın, eğlence ve sanatsal aktiviteler oldukça gelişmiştir. Kanadalılar 1.000 den fazla AM ve FM radyo istasyonu ile dinleyici ve izleyicileri eğitmek, eğlendirmek amacıyla hizmet veren 719 televizyon istasyonunu içeren gelişmiş ve dünya çapındaki kapsamlı yayın sistemi ile gurur duymaktadır.

  Konuksever Ortam

  Kanada kültürel çeşitliliği teşvik eden gelenek ve politikalara sahip bir göçmen ülkesidir. Kanada’da dünyadaki etnik grupların hemen hemen tamamının varlığı dikkat çekmektedir. Bunun sonucunda, Kanada’da spesifik kültürlerle özdeşleşmiş etnik mutfakları ve eğlenceli aktiviteleri bulmak mümkündür.

  Kanada’da kulüplere ve etnik altyapıların çeşitliliğini temsil eden derneklere kolayca ulaşılabilir. Okullarda yabancı öğrencilerin danışmanları öğrencilere bu tarz gruplarla iletişime geçebilmek konusunda yardımcı olmaktadır.Tüm büyük şehir merkezlerinde çok çeşitli alışveriş alanları, restaurantlar, tiyatrolar, sanat galerileri ve müzeler bulunmaktadır.

  Kanada’daki şehirlerde genel kullanıma açık çok sayıda parklar, bahçeler ve plajlar olduğu kadar kusursuz spor ve aktivite alanları da bulunmaktadır.

  Doğal Güzellikler

  Kanadalılar doğal çevrelerine büyük önem vermektedirler. Kanada’da her eyalet ve bölgede yerleşmiş toplam 39 adet doğal park ve doğal park rezervleri bulunmaktadır. Her eyalet ve bölgede, eyalet parkları, kir alanları, ekolojik ve doğal rezerv olarak ayrılmış alanlar mevcuttur.
  Ülkede 2000’in üzerinde benzer alan tahsis edilmiştir.Kanada’ya gelen öğrenciler dünyadaki en güzel ve doğal ortamlardan birine tanık olurlar.

  Kanada farklı coğrafyaların ülkesidir. British Columbia’nın yeşil kıyıları, Alberta’nin Rocky Dağları, ovalara bakan geniş gökyüzü, St. Lawrence ve Great Lakes (Büyük Göller)’teki “akçaağaçsekeri ülkesi” ve Atlantik’in muhteşem sahilleri ve engebeli tepeleri ile Kanada’nın dış mekânlarında görmeye değer çok fazla şey vardır. Ulusal Parklar Kurulu ve Federal Eyalet Parkları Kurulu.

  Güvenli Eğitim

  Kanada güvenli, adil ve huzurlu bir toplum olarak tanınmaktadır. Kanada’da suç oranları 1990’lardan beri düzenli olarak düşmektedir. 1977 Kanada polis raporlarına göre suç oranlarının altı yıldır %5 oranında azaldığı görülmektedir.

  Son 5 yıldır, şiddet suçlarındaki düşüş de dikkat çekicidir. Kanada’da cinayet oranları, tüm raporlanan şiddet eğilimli kazaların %1′ inden de az bir oranı oluşturmaktadır. Güneydeki komsusu ABD’den farklı olarak ateşli silahlar sıkı bir şekilde kontrol edilir ve genellikle bu silahların Kanada içinde bulundurulmasına izin verilmez.

  İki Resmi Dil

  Kanada, hem İngilizce hem de Fransızcanın resmi dil olduğu bir ülkedir. Kanada’nın Fransızca konuşan yerleşik halkının büyük çoğunluğu (%75) ülkenin doğu kısmında bulunan Quebec eyaletinde yasar, fakat ülke genelinde de Fransızca konuşan topluluklar bulunmaktadır.

  1991yilindakii nüfus sayımına göre, Quebec nüfusunun %82’sinin anadili Fransızcadır. Quebeclilerin %83’ü Fransızca konuşmaktadır.
  Uluslararası platformda, 800 milyon kişinin İngilizce, 250 milyon kişinin Fransızca konuştuğu tahmin edilmektedir. İki dilin hakim olduğu bir ülke olarak Kanada, öğrencilere verdiği eğitim olanakları ile İngilizce (ESL) ve/veya Fransızcayı (FSL) ikinci dil olarak öğretme imkanını sunmaktadır.

  KISACA KANADA:

  Nüfusu:33.098 milyon
  İklim:Güneyde yarı arktik, kuzeye doğru gittikçe arktik iklim
  Başkent:Ottawa
  Yönetim şekli:Meşruti monarşinin yanısıra parlamenter demokrasi ve federasyon
  Para birimiKanada doları
  Din:%%42.6 Katolik, %23.3 Protestan, %4.4 diğer Hıristiyan mezheplere mensup, %1.9 Müslüman, diğer ve belirtilmemiş %11.8, %16 herhangi bir dine mensup olmayan
  Diller:%59.3 İngilizce (resmi dil), %23.2 Fransızca (resmi dil), diğer %17.5 (yerli kabileler tarafından konuşulan diller ağırlıkta olmak üzere
  Ulusal bayram:Kanada Günü, 1 Temmuz

  Kanada’da Eğitim Sistemi

  Kanada Eğitim Sistemi, anaokuldan üniversiteye kadar uzanan kategorilerde hem devlet okullarını hem de özel okulları kapsamaktadır. Eğitim, Kanada Anayasası kapsamında eyaletlerin sorumluluğundadır, bu da eyaletlerdeki eğitim sistemleri arasındaki farklılığı gösterir. Buna rağmen, eğitim ülke genelinde yüksek standardlardadır.

  Kanadalı çocuklar genelde 4-5 yaşlarında zorunlu olmayan 1-2 yıllık anaokulu eğitimine devam ederler. Tüm çocuklar yaklaşık 6 yaşlarında birinci sınıfa başlarlar. Normal olarak, eğitim yılı Eylül’de başlar ve Haziran’a kadar devam eder. Fakat bazı durumlarda Ocak aylarında okula alımlar mümkün olabilir.

  Liseler, eyaletlerin sistemine bağlı olarak 11, 12 ya da 13. sınıflara kadar devam eder. Bundan sonra, öğrenciler üniversite, kolej ya da Cegep’de okumaya devam edebilirler. Lise ile üniversite arasında 2 yıllık genel eğitim, 3 yıllık teknik eğitim vermekte olan Cégep, “Genel ve Mesleki Kolej” anlamına gelen Fransızca kelimelerin kısaltmasıdır. Quebec eyaletinde Cégep sistemi bulunmaktadir.

  Yüksek Kaliteli Egitim

  Yüksek kaliteli program seçenekleri tüm Kanadalı kurumlar için geçerli olduğundan, Kanada’da eğitim kurumlarını değerlendiren resmi bir sıralama yoktur. Kanada’da okulu seçerken, okul kategorisine, büyüklüğüne ve kurumun konumlanmasını ön plana almak gerekmektedir.

  Eğer ögrencinin ilgilendiği özel bir alan varsa, ögrencinin o disiplinde hangi okulun daha fazla beklentilerini karşılayacağını araştırması yararlı olacaktır.

  Kanada’da 10. sınıf öğrencilerinin alması gereken dersler İngilizce, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Matematik, Beden Eğitimi dersleridir. 11. sınıflar ise İngilizce ya da İletişim dersi, Sosyal Bilgiler dersini, en az bir Fen dersi (Fizik, Kimya vb) ve en az bir Matematik dersi almak zorundadır.

  12. sınıfların İngilizce ya da İletişim dersi almaları zorunludur ve bunun yanında ilgilendiği alanlara yönelik 12 kredilik seçmeli ders almaları gerekmektedir. Bütün bunların yanısıra 10, 11 ve 12. sınıfların Güzel Sanatlar ya da Uygulamalı Bilimler derslerinden en az 4 kredilik bir tanesini seçme zorunlulukları vardır.

  Not sistemi de Amerika’da ve İngiltere’de de kullanılan harfli sistemdir. 100-90 arası A, 89-80 arası B, 79-70 arası C, 69-60 arası D ve 60’ın altındaki notlar da F’dir. A, B, C ve D geçer notlardır.

  Kanadalı öğrencilerin üniversitelere kabul edilebilmeleri için “Literacy Test” adında bir genel bilgi sınavından geçmiş olmaları, lisedeki zorunlu dersleri vermiş olmaları ve tabi ki geçerli bir lise diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.

  Eğitim sistemi eyaletlere ayrılmış olduğundan her eyaletin eğitim bakanlığı kendine ait onaylı diplomasını vermektedir. Bu diplomalar daha sonra Kanada’da ya da Amerika’da bir üniversiteye girişe imkan sağlar. Bunun yanısıra Kanada’daki üniversitelerdeki sistem Amerika’daki üniversitelere benzemektedir.

  Canadian College Artık Akredite

  Biz AKREDİTEolduk.Haziran ayında Canadian College PCTIA akreditasyonunu aldı. Personelimiz ve öğrencilerimizin sıkı çalıştıkları bir yıldan sonra nihai durumumuzu gözden geçirdik. Akredite olmakla diplomalarımızın artık Kanada Göçmenliği için daha değerli olduğu anlamına geliyor. Böylece öğrencilerin Kanada’da uzun süreli kalmaları ve güvenli bir çalışma izni almaları fırsatları oluyor.

  Hizmetlerimizle gurur duyuyoruz ve bu gurur duymamıza değiyor. Vancouver’daki diğer devlet kurumlarında okuyan öğrenciler dahi verdiğimiz öğretim ile daha kişisel ve profesyonel bir yaklaşımın birleştirildiği küçük sınıflarımızı tercih ederek geçiş yapmaktadırlar

  Delta School Disctrict

  Delta Okullar Bölgesi Vancouver’a 30 dakika, Vancouver Havalimanına 20 dakika uzaklıkta, Amerika sınırında bulunmaktadır. 33 ilk ve orta okula sahip Delta Okullar Bölgesi en düşük suç seviyesine sahip bölgedir. Hem yaşayanlar hemde öğrenciler için rahat ve güvenli yaşam alanına sahip olan Delta bölgesi 3 tarafı sularla çevrili doğası, parkları, manzaralı kumsalları ve golf alanlarıyla yüksek kalitede yaşam ve konaklama sunmaktadır.

  Okulların İngilizce konuşan öğrenci sayısı oldukça yüksek olduğundan, uluslararası öğrencilerin İngilizcelerini geliştirmeleri için mükemmel bir ortam yaratılmaktadır.

  Öğrencilerin devlet sınavlarında aldığı yüksek notlar ve yüksek diploma puanları sayesinde Delta Okullar Bölgesi kendi sınıfındaki okullar arasında en yüksek seviyelerde yer almaktadır. Mezun olan öğrenciler ise dünyanın önde gelen üniversiterinden ve kolejlerinden kabul almaktadırlar.

  Albert College

  1857 yılında kurulmuş Albert Koleji, Toronto’dan sadece iki saat uzaklıkta olan Belleville kentinde yer almaktadır. Anaokulundan başlayarak 12. sınıfa kadar öğrencilere çocukluktan başlayan bir eğitim vermektedir.

  Albert Koleji küçük olmasına rağmen öğrencilere çok çeşitli bir ders programı sunmaktadır. Bu program Ontario Eğitim Bakanlığı standartlarının üstünde, seçkin ve idealist öğretmenlerden oluşan kadrosuyla öğrenciye bireysel olarak yönelik etkin bir eğitim sunmaktadır.

  Öğrenciler için evlerinden uzakta bir ev olan Albert Koleji bu sebepten dolayı öğrencilerine üniversite danışmanlığından sağlık ve beslenme danışmanlığına kadar pek çok konuda yardımcı olur, öğrencilere haftasonu aktiviteleri ve kişisel gelişim etkinlikleri sunar. Ayrıca kampüs içi öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaları için gerekli alışveriş imkanı sağlar.

  10. sınıf öğrencilerine kariyer danışmanlık programları verilirken, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için liderlik ve kariyer hazırlık programları verilir. Öğrencilere iletişim, koçluk, liderlik, takım çalışması gibi programlar sunulur ve portfolya hazırlama gibi işlerde asistanlık görevleri verilerek iş hayatı için tecrübe kazanmaları sağlanır.

  Albert Koleji’nde, kız ve erkek yatakhanelerinin ayrı olduğu gibi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin yatakhaneleri de ayrıdır. Tüm yatakhanelerde TV/DVD ve oyun ekipmanlarının bulunduğu geniş dinlenme odaları, çamaşırhane ve biraz atıştırmak için alanlar bulunur.

  Tüm odalarda internet bağlantısı bulunur. Yatılı öğrencilere aynı zamanda her alanda 7/24 yardımcı olacak rehberler bulunur. Bunun yanısıra Sosyal Komite, öğrencilere haftasonları ve boş zamanları için film geceleri, galeri, plaj ya da eğlence parkı gezileri gibi aktiviteler düzenler.

  www.albertc.on.ca

  Branksome Hall

  Toronto’da bulunan Branksome Hall okulu, kız öğrencilere özel bir yatılı ve gündüz okuludur. Öğrencilerini pek çok başka ülkeden öğrencilerle bir araya getirerek ve sık sık Ontario’nun çeşitli yerlerine geziler düzenleyerek yurtdışından gelen öğrencilerine birinci sınıf bir eğitimin yanısıra uluslararası bir tecrübe yaşatmayı amaçlamaktadır.

  Öğrencilere IB programı diploması ve Ontario Secondary School Diploma (OSSD) programları sunmaktadır. Aynı zamanda kişiye özel akademik danışmanlık sunar.

  Fransızca, Latince ve İspanyolca yabancı dil programları bulunmaktadır ve bunun yanısıra 40’tan fazla ders seçeneği bulunur. Öğrencilerini en yeni teknolojik gelişmelerle donatmak için ayrıca 10. sınıfta “Sanal Sanatlar” dersi verilir.

  Resim, fotoğraf, müzik (rock/jazz/klasik) gibi pek çok sanat kulübü ve yüzme, futbol, hokey, buz hokeyi, snowboard, ragbi gibi spor aktiviteleri bulunur. Bunun yanı sıra öğrenciler için münazara, çevre bilinci, satranç, robot bilimi, dans, film, aşçılık, fotoğrafçılık, hayvan hakları, kadın hakları, kadın çalışmaları gibi kulüpler vardır.

  Hafta Sonu Aktiviteleri

  Uluslararası Coed ve Erkekler Lisesi ile birlikte düzenlenen etkinlikler: Dans, paten, kayak dersleri, sergi gezileri, sinema, alışveriş, yüzme, fitness, müze, tiyatro, konser, galeri gezileri ve bunların yanında Niagara Şelalesine ve diğer şehirlerdeki kültürel festivallere geziler düzenlenir.

  Sınıflar Kreş – 12

  Öğretmen-öğrenci oranı 1:7

  Sınıf mevcudu 18-22

  Yatılı – yatısız öğrenci oranı 1:8

  Öğrenci Sayısı 450(9. sınıf ve 12. sınıf arasında)

  Kız okuludur. Erkek öğrencisi yok.

  Uluslar arası öğrenci oranı %15

  Ücretler

  2010-2011 Öğretim Yılı için öğrencinin okuyacağı sınıfa göre CAN$46,970-$48,970 arasında değişir.

  Artı harcamalar

  CAN$ 2,500 Yabancı bir dilde tüm kredileri doldurmak için.(opsiyonel)

  CAN$ 500-$900 Kitaplar

  CAN$ 800 – Aktiviteler

  CAN$ 5,000 – Kayıt Ücreti (bir defaya mahsus olmak üzere her yeni öğrenciden alınır.)

  CAN$ 500 – Üniforma ücreti

  CAN$ 700 – Sağlık Sigortası

  CAN$2,000 – 7./8. sınıf öğrencileri için laptop programı (2010-2011)

  www.branksome.on.ca

  Appleby College

  Ontario’nun Oakville kentinde bulunan Appleby College, eleştirel yaklaşım, bireysellik, özdisiplin, saygı ve sorumluluk duygularına büyük önem verir.
  Her sınıfta ortalama 12-14 arası öğrenci bulunur. Okulda öğretim gören 700 öğrencinin 240’ı başka ülkelerden gelmektedir. Genelde Cumartesi günleri öğrenciler için çeşitli alanlarda geziler düzenlenir.

  Biyoloji, Kimya, Fizik, Matematik, Matematik, Bilgisayar Bilimi, Veri Yönetimi, Ekonomi, İngilizce, Fransızca, Fransızca (İleri Ders), Almanca, Sanat, Sanat Tarihi, Dünya Coğrafya ve Dünya Tarihi alanlarından dersler seçilebilir. Fransızca, Mandarin Çincesi, Almanca ve İspanyolca dil eğitimi verir.

  Bilgisayar eğitimi okulda önemli bir yer tutar, çeşitli bilişim derslerinin yanısıra öğrenciye bir bilgisayar da verilir. Sanat alanında dans, orkestra, koro, tiyatro, senfoni orkestrası, bale, yaylı çalgılar ve ensemble dersleri sunulur. Cross, Kayak Spor, Yüzme, Squash, Badminton, Golf, Tenis, Basketbol, hokey, Voleyboll, hokey, Rugby, Soccer, Softball, Pilates, Fitness, Su topu, aerobik, Curling, Kaya Tırmanışı sporları bulunur.

  Branksome Hall’da 450 öğrenci eğitim görmektedir. Sınıflardaki ortalama öğrenci sayısı 16’dır. Okuldaki öğrencilerin %15’i farklı ülkelerden gelmektedir.

  www.appleby.on.ca

  Trinity College School

  Ontario bölgesi Port Hope kentinde bulunan okul karma bir yatılı okuldur. Öğrencilerin %30’u yabancıdır ve 25 farklı ülkeden gelmektedirler. Her sınıfa yaklaşık 16 öğrenci düşer.

  Sunduğu özel seçmeli dersler arasında astronomi, gezi bazlı tarih ve İngilizce eğitimi gibi dersler vardır ve Fransızca, Almanca, İspanyolca ve Latince dersleri sunar. Bilişim teknolojileri ve bilgisayar bazlı pek çok dersi bulunmaktadır. Basketbol, hokey, futbol ve voleybol, kayak ve snowboard gibi sporların yanısıra haftasonları sinema, tiyatro, dans ve alışveriş gezileri organize edilir.

  www.tcs.on.ca

  Upper Canada College

  Toronto’nun tam merkezinde bulunan Upper Canada College, erkeklere özel bir yatılı okuldur. Kanada’daki en geniş spor aktivite seçenekleri bu okuldadır. 46 farklı atletik program sunmaktadır.

  Mezunlarının geleceğin liderlerinden biri olması için “ Residential Life Program” adlı özel bir liderlik gelişim metodu uygulayan UCC, öğrencileri için yüksek sorumluluklar alarak başka kültürler için de saygı ve anlayış sahibi olan liderler olarak yetişmelerini sağlar.

  Denklik sınavı için uluslararası diploma ve ontorio diploması geçerlidir.

  Kısa bir tanıtıma sığdıralamayacak kadar fazla seçmeli dersi vardır. Sunduğu dil dersleri İspanyolca, Fransızca, Almanca, Latince ve Mandarin Çincesi’dir. Programcılık ve bilişim gibi bilgisayar bazlı pek çok dersi vardır. Müzik ve tiyatro dersleri de sunar ayrıca haftasonları müzik, tiyatro, sinema gibi pek çok sanat ve kültür alanında geziler düzenler.

  Cross Country, volleybol, futbol, Amerikan futbolu, hokey, basketbol, squash, yüzme, kürek çekme, kayak, kriket, ragbi, lacrosse, tenis, beyzbol, softball, golf, badminton sunduğu spor dallarından sadece bazılarıdır.

  Sınıflar 2-12

  Öğretmen-öğrenci oranı 1:9

  Sınıf mevcudu 18

  Yatılı – yatısız öğrenci oranı 1100 (100 yatılı)

  Öğrenci Sayısı 1100

  Erkek okuludur. Kız öğrencisi bulunmamaktadır.

  Uluslararası öğrenci oranı %15

  Ücretler

  2009-2010 Öğretim yılı için 48430 CAN$dır. Kayıt ücreti ise 5,000 CAN$dır.

  Kitaplar ve üniforma için ek olarak 1500 CAN$ ödenir.

  www.ucc.on.ca

  Bishop’s College School Lennoxville, Quebec, Canada

  BCS Round Square üyesi olan 65 okuldan biridir. Round Square öğrencilerin yurt dışına gitmelerine olanak sağlayan, uluslar arası anlayışı pekiştiren bir sistemdir.

  Çift dilli bir okul olan Bishopta, Molson Bilingual Option Program, ikinci bir dili öğrenmenizi ve Quebec ile Kanada’nın kültürel zenginliğinden faydalanmanıza olanak sağlar.

  İngilizce bilen öğrenciler, Fransızca’nın pratik kullanımı için eğitilirken, Fransızca bilenler içinse İngilizce’nin pratik kullanımı için kurslar vardır.

  Öğrenciler sınavlarında İngilizce ya da Fransızca yazabilirler.

  1861’de kurulmuş olan okul, öğrencilerinin yaşantısı, sosyal hayat içindeki yerleri, okulları ve topluluğun başarısı ile övgü görür.

  Bütün öğrenciler yetkili Cadetlerin organize ettiği programlara katılmakla yükümlüdür.

  Cadetler Okul bandoları, Round Square organizasyonları, çevreci aktiviteler, toplumsal yardımlaşma gibi pek çok alanda faaliyetler gösterirler.

  Karşılaştırmalı Devlet ve Politika, Bilgisayar, Beşeri Coğrafya, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Avrupa Tarihi, Fransız Edebiyatı ve Dili, Calculus AB, Calculus BC, Biyoloji, Kimya, Fizik, Sanat Atölyesi dersleri için denklik sınavı yapılır.

  BCS’da T.H.P Molson Bilingual Option Programme ile çift dil dersleri verilir.

  R.D.W Howson Enrichment Centre’da öğrenme desteği öğrencilere sunulurken, ESL

  (English as a Second Language) ikinci dil olarak İngilizce eğitimi ağırlıklı olarak programdadır.

  Ayrıca Bishop’un ESL/FSL (ikinci dil olarak İngilizce/Fransızca)Yaz Okulu vardır.

  Cadet, Edinburg Dükü Programı, koro, bando, kayak gezileri, round square aktiviteleri,

  konferanslar ve uluslar arası değişimler ile öğrencilerin sosyalleşmesini sağlarken hafta

  sonları kayak, rafting, Niagara Şelalesi gezileri ve Toronto gezileri düzenler.

  Sınıflar 7-11 ve Üniversite Öncesi

  Öğretmen-öğrenci oranı 1:12

  Sınıf mevcudu 12

  Yatılı/yatısız öğrenci oranı 200 yatılı/50normal

  Öğrenci Sayısı 260

  Uluslar arası öğrenci oranı %40 – 25 farklı ülke

  Fiyatlar

  44500 CAN$

  Eksta Ücretler

  Teknoloji Ücreti: $350 Yatılı, $250 Normal

  Telefon Ücreti: $100 Yatılı Yurtta

  Genel Ücret: $250

  ESL İkinci Dil olarak İngilizce: $2,000

  Uluslar arası öğrencilerin ilk senesi: $2,000

  Ayrıca sağlık sigortası, özel müzik dersleri ve çamaşırhane servisi ekstra ücrete dahildir.

  www.bishopscollegeschool.com

  Ashbury College

  Ashbury College Çift Dilde diploma veren, Kanada’nın en prestijli liselerinden biridir.IB programı(Uluslar arası bakolarya) ile uluslar arası diploma vermektedir.

  Sosyoloji, felsefe, barış ve çatışma çalışmaları üzerine yoğun dersler verilirken, bilgisayar alanında iletişim teknolojisi, bilgisayar ve bilişim gibi konulara ağırlık verilir. Ashbury College’da Fransızca, İspanyolca ve Mandarince üzerine dersler alabilirsiniz.

  Sanat alanında görsel sanatlar, koro, jazz ve drama konularına ağırlık verilir. Ashbury’de pek çok spor aktivitesi mevcuttur. Bunların arasında futbol, soccer, voleybol, dans, koşu, rugby, tekvando, basketbol, curling, squash ve daha pek çok aktivite vardır.

  Sınıflar 9-12

  Öğretmen:öğrenci oranı 1:17

  Sınıf mevcudu 17

  Yatılı:yatısız öğrenci oranı %20:%80

  Öğrenci Sayısı 490

  Erkek:kız oranı %55:%45

  Uluslar arası öğrenci oranı %20

  Fiyatlar

  2009-2010 eğitim yılı için belirlenmiş fiyat 42,250CAN$’dır. Kayıt ücreti olarak 2000CAN$’dır.

  Kitaplar, üniforma için ekstra ücret ödenir.

  www.ashbury.ca

  Shawnigan Lake School Programları

  Ait olduğunuz yerde başarıya yer açın
  Aşağıdaki programları haftalık takip etmek yerine temel programlarının toplamından daha fazlası Shawnigan’da var.
  Shawnigan eğitimi, liderlik, önderlik, dostluk ve bağlılık değerleri ile ilgili bir iletişime uzanır.

  Konferans ya da parmak kaldırmak değil destek ve güvenle örnek oluşturan bu canlı sohbet Shawnigan’ı gerçekten olağanüstü bir okul yapar.

  Kendilerine ayrıcalık, hatta ait olduğumuz yerdeki her şeyden daha fazlasını isteyen öğrenciler arıyoruz

  Akademik: Shawnigan’da öğretmenler başarılı, kendini işine adamış ve üstün nitelikli olup 21. yüzyıla uygun öğrenme ortamı oluştururlar. Öğrencilerden beklentileri, bağlılık ve sıkı çalışmadır. Sonuç bireysel mükemmelliktir, bu da sonuçta ortalama %80 kazanç ya da AP’lerin tam aday listelerine ve Kuzey Amerika ya da yurt dışında en iyi üniversitelere kabul anlamına gelir.

  Atletizm: Atletizm programımız her öğrencinin tam potansiyelini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Dünyanın her yerinden bu seviyede incelikle seçilmiş bir antrenör koleksiyonu bulmak zordur. Her öğrenci, dönem başında bir spor dalına kaydolur ve antrenörlerimiz her zaman sportmenlik ve başkalarına saygı konusuna itina gösterirler. Gençlerin tercihlerini bilerek geniş bir spor yelpazesi sunmaktayız. Yerel ve Bağımsız Okullar liginde en üst düzeyde rekabet eden eyalet ve ulusal düzeyde şampiyonluklar kazandık.

  Güzel Sanatlar: Güzel sanatlar, Shawnigan öğrencilerinin gelişiminde hayati bir rol oynamaktadır. Kişisel gelişim ve yaşam boyu beceri geliştirmeye denk gelir. Shawnigan’daki kariyerleri boyunca öğrencilerimizin güzel sanatların çeşitlerini denemeleri ve daha birçok çarpıcı mükemmellik seviyesine ulaşmaları için teşvik ederiz.. Shawnigan’ın mükemmel stüdyolarını öğrenciler haftanın yedi günü kullanılabilir. Öğrenciler, yıl boyunca, hem yerel hem de ulusal konser ve festival performansına katılır. Görsel sanatlar, aynı zamanda ulusal yarışmalar ve yerel galeriler aracılığıyla öğrencilerin yeteneklerini sergiler.

  www.shawnigan.ca

  Braemar Koleji

  1995 yılında kurulan Braemar College, Kanada’nın en prestijli liselerinden biridir. Lise eğitimi, akademik dil eğitimi, yaz kampları bulunan okulda ayrıca öğrencilerin Kanada’nın en iyi üniversitelerine geçiş yapmalarını sağlayan Pathway programı da bulunmaktadır.

  Toronto şehir merkezinde, Toronto Üniversitesi’nin hemen karşısında bulunan okul öğrencilerin akademik, kişisel ve sosyal potansiyallerinin keşfetmesini sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir. Hem Kuzey Amerika hem de diğer birçok ülkede üniversitelere kabul süresince Braemar Koleji öğrencilere gereken desteği sağlamaktadır.

  9.sınıftan 12. sınıfa kadar eğitim sunan okul, Ontario Eğitim Bakanlığı tarafından akredite edilmektedir. Mezunlar Ontario Orta Dereceli Eğitim Diploması almaktadır.

  Okul öğrencilerine farklı konaklama seçenekleri sunmaktadır. Yaz aylarında okulun yurtlarından faydanabilen öğrenciler dönem boyunca özenle seçilen ve denetlenen Kanadalı ailelerin yanında konaklama imkanı bulabilmektedirler.

  Neden Braemar Koleji?

  Öğrencilerimizin sayısı her öğretmenin ve çalışanın onları yakından tanıyabileceği kadardır.
  Dersler dışında yapılan spor, sanat, gezi gibi aktiviteler okul için oldukça önemlidir.
  Okul öğrencilerin başarılı üniversitelere girebilmeleri için gerekli eğitimi vermektedir.
  Az mevcutlu sınıflar ve akademik açıdan donanımlı eğitmenler
  Fast Track Semester System ile öğrenciler mezun olmaları için gereken dersleri Nisan’da tamamlama şansını elde ediyorlar.

  University Pathway Programı/Üniversiteye Hazırlık Programı

  Braemar Koleji’nin anlaşmalı olduğu York Üniversitesi, University of Waterloo ve Ryerson Üniversitesi, Breamar College öğrencilerine yıllık 5,000 Dolar değerinde burs seçenekleri, özel kabul olanakları ve TOEFL muafiyet imkanı sunmaktadır.

  www.braemarcollege.com